KODEGENERATOR FOR DYNAMISKE NETTSIDER

Verktøy for dem som bruker «Dreamweaver og MySQL CC» og «Webutvikling».

Fyll inn data, generer PHP-kode og kopier denne inn i ditt prosjekt.

Versjon av: 01/02/2017

Last ned versjon for offline bruk

Koble til en database

Plukke ut et datasett

Plukke ut datasett som er avhengig av en verdi

Husk å markere posisjonen til verdien i SQL-spørringen med %s

Presentere data i nettsiden

Presentere data i nettsiden når reultatet er èn rad

Presentere linker som er avhengig av et datafelt (parameter)

Presentere bilder som er avhengig av et datafelt (parameter)

Lage innsettingsskjemaer

Lage innsettingsskjemaer med nedtrekksliste som fremmednøkkel

Bygge enkel SQL-spørring